MEDIALLE

19.01.2019 MIKKO OHELA NIMETTY KOKOOMUKSEN EUROVAALIEHDOKKAAKSI

EU:n, Suomen ja metsien käytön puolesta.

Pienen maan etuja voi ajaa asiantuntemuksella ja rakentavilla ratkaisuilla.

Mikko Ohela on nimetty Kokoomuksen eurovaaliehdokkaaksi. Ohela on EU-asioihin, kestävään kehitykseen ja neuvottelutaidon koulutukseen erikoistunut konsulttiyrittäjä, joka on toiminut EU-asioiden parissa läpi työuransa. Hän on lähtöisin Lappeenrannasta ja koulutukseltaan valtiotieteen maisteri. 

”Minulla on ollut etuoikeus tehdä erilaisia, jännittäviä töitä EU:n parissa. Olen nähnyt pöydän eri puolilta, kuinka EU toimii. Haluan antaa tämän kokemuksen nyt suomalaisten äänestäjien käyttöön”, Ohela sanoo. ”Pienen maan etuja voi ajaa asiantuntemuksella ja rakentavilla ratkaisuilla.”   

Ohela jatkaa: ”Suomi tarvitsee enemmän EU:ta kuin EU Suomea. Pieni maa yksin on heittopussi maailman tuulissa. Monet hajottavat voimat uhkaavat tällä hetkellä EU:ta ja ylipäätään monenkeskistä maailmanjärjestystä. EU tarvitsee puolustajia. Samalla kun EU-lainsäädäntö monimutkaistuu, joudumme palaamaan perusasioiden äärelle. EU on rauhan ja vapauden unioni. Minun sukupolveni ei ole kokenut sotaa. EU:n perusajatus oli estää uuden sodan syttyminen Euroopassa sitomalla jäsenmaat taloudellisesti yhteen. Pidämme myös monia EU:n tuomia oikeuksia itsestäänselvyyksinä, olipa kyse matkustamisen helppoudesta, roaming-maksuista, kuluttajansuojasta tai siitä, että neljännes korkeakouluopiskelijoista käy Erasmus-vaihdossa. Suomi, johon itse synnyin, oli kovin erilainen kuin EU-sukupolvien maailma.”

Ohelalla on kokemusta niin elinkeinoelämästä kuin EU-virkamiehen työstä. Hän oli töissä Euroopan komissiossa ensimmäisten suomalaisten joukossa Suomen liityttyä jäseneksi. Tätä ennen hän työskenteli EFTAssa, missä hänellä oli vastuullaan 170 EU:n sisämarkkinadirektiiviä. ”Siinä oppi löytämään nopeasti olennaisen EU-lakiteksteistä”, Ohela sanoo. Ennen konsulttiuraansa Ohela työskenteli pitkään suomalaisen metsäteollisuuden palveluksessa Metsä Groupin emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnassa ja osallistui aktiivisesti metsäsektorin eurooppalaiseen edunvalvontaan.

Metsäasiat ovat lähellä Ohelan sydäntä. EU:ssa niillä on vähän puolustajia. ”Opin komissiossa pian, että EU:ssa on kolme metsän suurvaltaa – Hollanti, Tanska ja Britannia – kun kuuntelin, mitkä maat olivat äänessä”, hän naurahtaa. ”Vakavammin, edessä on isoja periaatteellisia ratkaisuja metsien käyttöön liittyen. Onko metsillä aktiivinen vai passiivinen rooli tärkeässä taistelussa ilmastonmuutosta vastaan: Museoidaanko ne passiivisiksi hiilivarastoiksi, joita ei voi hakata, vai käytetäänkö metsiä ja metsäteollisuustuotteita aktiivisesti korvaamaan fossiileja ja muita ilmastolle haitallisia raaka-aineita? Saako Suomi elää metsistä?”

Ohela on politiikassa tuore kasvo. Työelämän puolella hänet löytää Ohela Consulting -yrityksestä. Lisäksi hän toimii neuvonantajana viestintätoimisto Tekirissä sekä EU-asioiden konsulttitoimisto Avisa Partnersissa Brysselissä.

Ladattavia Kuvia