Hyvä meppi

Oletko ajatellut, millainen meppiehdokkaasi tulisi olla? Olisiko seuraavilla asioilla merkitystä:

 • ymmärtääkö hän ylipäätään, mitkä ovat EU-asioita ja mitkä eivät?
 • tunteeko hän, miten EU toimii?
 • onko hänellä työkokemusta EU:n sisältä Brysselistä?
 • tietääkö hän, miten Brysselissä vaikutetaan?
 • onko hänellä jo valmiit verkostot siellä?
 • onko hänellä elämänkokemusta, joka auttaa laittamaan asiat perspektiiviin?
 • onko kielitaitoa?

 

Jos Sinulle on tärkeämpää, että hän on lööpeissä paistatteleva populisti, niin olet ihan väärällä sivustolla. Mutta Sinulle, jota kiinnostaa edustajasi kyky toimia Brysselissä, kerron vähän lisää. Tätä varten pitää ensin katsoa, mikä on Euroopan parlamentin ja siis mepin rooli.

Mepin rooli

Mepin rooli on erilainen kuin kotoisen kansanedustajan, ministeristä puhumattakaan. Jos meppiehdokas tulee röyhistelemään, että hänpä tekee esityksen siitä tai tästä EU-laista, niin kehotan suhtautumaan kriittisesti. Joko hän on täysin pihalla, venyttää totuutta tai sitten hän on erittäin taitava lobbari.

EU:n päätöksenteossa on kolme keskeistä instituutiota, joilla kullakin on oma roolinsa: 1) Euroopan komissio, 2) Euroopan parlamentti ja 3) EU:n neuvosto, jossa istuu jäsenmaiden hallitukset eri koonpanoissa.

Lakiesitykset antaa Euroopan komissio. Esityksistä päättää parlamentti ja neuvosto, kumpikin tahollaan. Yleensä tarvitaan molempien hyväksyntä ja monimutkainen kompromissiprosessi, jotta yhteiseen päätökseen päästään. Mepit siis hyväksyvät, hylkäävät ja muokkaavat komission esityksiä – eivät tee esityksiä. Parlamentti ei määrittele EU:n agendaa, mutta voi toki vaikuttaa siihen. Parlamentin, eli siis mepin, oma aloiteoikeus rajoittuu siihen, että se voi pyytää komissiota tekemään esityksen jostain asiasta. Mutta lakiesityksen kirjoittaa silloinkin komissio. Parlamentti päättää lakiesitysten lisäksi myös EU:n budjetista.

Mepin rooli on siis muodollisesti hyväksyjä/hylkääjä/muokkaaja. Viimeinen lukko. Ei agendan asettaja – paitsi jos osaa vaikuttamisen taidon.

 

Vaikuttaa pitää valmisteluvaiheessa

Kenellä on kynä, hänellä on valta. Mitä pidemmälle lakiesitys pääsee, sitä vaikeampi sitä on muuttaa. Mitä pidemmällä ollaan, sitä enemmän on ihmisiä, jotka menettävät muutoksissa kasvojaan. Siksi kaikki ammattitaitoiset lobbarit ovat komission kimpussa. Esitys halutaan alun alkaen oikean suuntaiseksi – mikä se oikea suunta sitten kenenkin mielestä onkaan.

Niin tekee myös hyvä meppi – verkostoituu komissioon päin. Komission työohjelma on hyvälle mepille yhtä tärkeä kuin parlamentin oma työohjelma.

 

Parlamentinkin työt pitää hoitaa

Mediassa huomio kiinnittyy helposti siihen, miten kukakin äänesti. Nappia pitää toki käydä painamassa. Mutta varsinainen työ parlamentin sisälläkin on tehty jo aiemmin.

Hyvä meppi tiedostaa ja valitsee, mihin parlamentin valiokuntiin pyrkii. Pitää myös pyrkiä raportööriksi, mikä on työläs homma, mutta jossa saa kynän käteensä. Ei ihan yhtä leveää pensseliä, kuin komissiolla, mutta kynän kuitenkin.

Seuraavat valiokunnat ovat erityisen tärkeitä niiden asioiden kannalta, joita ajan. Niinpä haluan omat paikkani näiden joukosta:

 • INTA eli kansainvälisen kaupan valiokunta
 • ITRE eli teollisuus, tutkimus ja energiavaliokunta
 • IMCO eli sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
 • ENVI eli ympäristö, kansanterveys ja elintarvikkeiden turvallisuus -valiokunta
 • SEDE eli turvallisuus ja puolustuspolitiikkavaliokunta

Tietääkö vaihtoehtoinen ehdokkaasi, mihin valiokuntiin haluaisi?

 

Rakentavalla työllä tuloksia

Yhdellä 751 mepistä ei ole äänestysnappia painelemalla paljon valtaa. Suomen 13 mepillä – jos sattuisivat jostain olemaan samaa mieltä – ei olisi yhdessäkään muodollista valtaa juuri nimeksikään. Mutta pienenkin maan meppi voi vaikuttaa asioihin paljon, kun toimii rakentavasti ja ratkaisuja tuottaen.

Oma lukunsa on Brysselin kulttuuri. EU:n toimielimiin ja Brysselin EU-yhteisöön on vuosikymmenten kuluessa kehittynyt kulttuuri, jossa on monia kirjoittamattomia sääntöjä. Jollei näitä tunne, voi kokematon ajaa itsensä umpikujaan ja jäädä ihmettelemään, mitä oikein tapahtui.

 

Kun valitset, minkä numeron äänestyslippuusi piirrät, mieti miten ehdokkaasi täyttää hyvän mepin vaatimukset.